Nastavenia - Windows

Windows XP

1. Zapneme wifi zariadenie na počítači ( prepínač na boku notebooku )

2. Dáme „Zobraziť bezdrôtové siete“ ( po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonou „Bezdrôtová sieť“)

VyberSiete

3. Vyberieme sieť „eduroam“ , skúsime pripojiť, ( štandardne nastavenie nevyhovuje, preto bude pripojenie neúspešné ( certifikát nutný pre prihlásenie k sieti sa nenašiel )

4. Otvoríme vlastnosti bezdrôtového pripojenia k sieti, vyberieme záložku „Bezdrôtové siete“ , vyberieme v okienku „Uprednostňovane siete“ sieť „eduroam“ ( Automaticky) a klikneme na „Vlastnosti“

Vlastnosti

5. V otvorenom okne „eduroam Vlastnosti“ si skontrolujeme „Overenie v sieti“ musí byť „WPA“ alebo „WPA2“ a „Šifrovanie dát“ musi „AES“.

AES

6.  Prejdeme na záložku „Overovanie“, kde „Typ protokolu EAP“ nastavíme na „PEAP“ (Protected EAP) a vo „Vlastnostiach“ , Nepotvrdíme „Overiť certifikát serveru“

PEAPNeoverit

7.  „Konfigurovať“  Zabezpečené heslo (EAP - MSCHAPv2) Nepotvrdiť „Automaticky použiť Windows logon, ... „

NoDomainLogin

8. Všetko potvrdíme a po chvíľke sa zmení bublina a text bude „Kliknutim ...“, klikneme na bublinu a do otvoreného okna zadáme „Užívateľské meno :“  , „Heslo“:  a  „Doménu“ necháme prázdnu, klikneme na OK. Užívateľské meno zadávame v tvare: <Vaše prihlasovacie meno z IS>@uniag.sk

Loginpassword

Windows Vista/7

1. Zapneme wifi zariadenie na počítači
2. Štart / ovládací panel / Sieť a Internet / Centrum sieti a zdieľania / Spravovať bezdrôtové siete /  Pridať  / Ručné vytvoriť sieťový profil  -   
    Sieťový názov:     eduroam
    Typ zabezpečenia:      WPA2- podnikové ( alebo WPA – podnikové )
    Typ šifrovania:     AES
        klikneme na „ďalej“ ...

Profil
3. „Zmeniť nastavenie pripojenia“ / Zabezpečenie / Nastavenie PEAP / Neoveriť certifikát serveru a Konfigurovať zabezpečené heslo EAP-MSCHAP / Nepoužiť automaticky ...

PEAPOverenieCertifikatom

NoDomainLogin
4. Potvrdíme
5. Zavrieť okno ručné pripojenie
6. Zavrieť okno sprava bezdrôtového pripojenia
7. Pripojiť k sieti, zvoliť „eduroam“ pripojiť / zadať alebo vybrať ďalšie prihlasovacie informácie

Login
8. Do otvoreného okna „ Zadať poverenie“  zadáme „Užívateľské meno :“  , „Heslo“:  a  klikneme na OK. Užívateľské meno zadávame v tvare: <vaše prihlasovacie meno z IS>@uniag.sk

Windows 8

1. Zapneme wifi zariadenie na počítači

2. Pravým tlačidlom na ikonu pripojenia vľavo dolu -> Otvoriť Centrum sietí (Alternatíva: Ovládací panel -> Centrum sietí)

3. Kliknúť na "Nastavenie nového pripojenia alebo siete" -> Manuálne vytvorenie pripojenia k bezdrôtovej sieti.

4. Sieťový názov:     eduroam
    Typ zabezpečenia:      WPA2- podnikové ( Enterprise )
    Typ šifrovania:     AES
        klikneme na „ďalej“ ...

5. „Zmeniť nastavenie pripojenia“ / Zabezpečenie / Nastavenie PEAP / Neoveriť certifikát serveru a Konfigurovať zabezpečené heslo EAP-MSCHAP


6. Zrušiť "Automaticky použiť moje prihlasovacie meno a heslo systému Windows"


7. Potvrdíme
8. Zavrieť okno ručné pripojenie
9. Zavrieť okno sprava bezdrôtového pripojenia
10. Pripojiť k sieti, zvoliť „eduroam“ pripojiť / zadať alebo vybrať ďalšie prihlasovacie informácie


11. Do otvoreného okna „ Zadať poverenie“  zadáme „Užívateľské meno :“  , „Heslo“:  a  klikneme na OK. Užívateľské meno zadávame v tvare: <vaše prihlasovacie meno z IS>@uniag.sk