Dostupnosť

Pripojenie k sieti Eduroam je možné na nasledujúcich pristupových bodoch:

Študentské domovy:

A. Bernolák, Tr.Andreja Hlinku 38, Nitra
Nová Doba, Akademická 4, Nitra
Poľnohospodár, Vihorlatská 10, Nitra

Nová Doba,

Na univerzite:

Aula a priľahlé chodby, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Pavilóny: AA, ACH, AE, AT, AZ, BA, BG, MF, RI
Posluchárne: A1, A2, A3, Z1, Z2, Z3, T, CH, S

Mimo univerzity:

Katedra práva, Farská 24, Nitra
Katedra biometeorológie a hydrológie, Hospodárska 7, Nitra
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra