Dostupnosť

Pripojenie k wifi sieti Eduroam je možné v priestoroch všetkých budov univerzity a vo verejných priestoroch študentských domovov a jedalní.

Pripojenie zabezpečujú aj iné organizácie mimo SPU v Nitre - mapa pokrytia Eduroam.