Nastavenia - Windows 7/Vista

1. Zapneme wifi zariadenie na počítači
2. Štart / ovládací panel / Sieť a Internet / Centrum sieti a zdieľania / Spravovať bezdrôtové siete /  Pridať  / Ručné vytvoriť sieťový profil  -   
    Sieťový názov:     eduroam
    Typ zabezpečenia:      WPA2- podnikové ( alebo WPA – podnikové )
    Typ šifrovania:     AES
        klikneme na „ďalej“ ...

Profil
3. „Zmeniť nastavenie pripojenia“ / Zabezpečenie / Nastavenie PEAP / Neoveriť certifikát serveru a Konfigurovať zabezpečené heslo EAP-MSCHAP / Nepoužiť automaticky ...

PEAPOverenieCertifikatom

NoDomainLogin
4. Potvrdíme
5. Zavrieť okno ručné pripojenie
6. Zavrieť okno sprava bezdrôtového pripojenia
7. Pripojiť k sieti, zvoliť „eduroam“ pripojiť / zadať alebo vybrať ďalšie prihlasovacie informácie

Login
8. Do otvoreného okna „ Zadať poverenie“  zadáme „Užívateľské meno :“  , „Heslo“:  a  klikneme na OK. Užívateľské meno zadávame v tvare: <vaše prihlasovacie meno z IS>@uniag.sk