Nastavenia - Windows XP

1. Zapneme wifi zariadenie na počítači ( prepínač na boku notebooku )

2. Dáme „Zobraziť bezdrôtové siete“ ( po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonou „Bezdrôtová sieť“)

VyberSiete

3. Vyberieme sieť „eduroam“ , skúsime pripojiť, ( štandardne nastavenie nevyhovuje, preto bude pripojenie neúspešné ( certifikát nutný pre prihlásenie k sieti sa nenašiel )

4. Otvoríme vlastnosti bezdrôtového pripojenia k sieti, vyberieme záložku „Bezdrôtové siete“ , vyberieme v okienku „Uprednostňovane siete“ sieť „eduroam“ ( Automaticky) a klikneme na „Vlastnosti“

Vlastnosti

5. V otvorenom okne „eduroam Vlastnosti“ si skontrolujeme „Overenie v sieti“ musí byť „WPA“ alebo „WPA2“ a „Šifrovanie dát“ musi „AES“.

AES

6.  Prejdeme na záložku „Overovanie“, kde „Typ protokolu EAP“ nastavíme na „PEAP“ (Protected EAP) a vo „Vlastnostiach“ , Nepotvrdíme „Overiť certifikát serveru“

PEAPNeoverit

7.  „Konfigurovať“  Zabezpečené heslo (EAP - MSCHAPv2) Nepotvrdiť „Automaticky použiť Windows logon, ... „

NoDomainLogin

8. Všetko potvrdíme a po chvíľke sa zmení bublina a text bude „Kliknutim ...“, klikneme na bublinu a do otvoreného okna zadáme „Užívateľské meno :“  , „Heslo“:  a  „Doménu“ necháme prázdnu, klikneme na OK. Užívateľské meno zadávame v tvare: <Vaše prihlasovacie meno z IS>@uniag.sk

Loginpassword