Členovia

Eduroam začal v Európe, pričom postupom cašu sa rozšíril   do celého sveta.

Pre detailnejšiu mapu prosím kliknite na officálnu stránku eduroam federácie: https://www.eduroam.org/where/